Graag wil ik het Gelders Oratoriumkoor bij hun volgend concert sponseren.Graag wil ik het Gelders Oratoriumkoor jaarlijks sponseren. (min. € 250,--)

Bedrag:

IBAN.nr :

Datum:

E-mail:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Ik machtig het Gelders Oratoriumkoor dit bedrag van mijn rekening af te schrijven.