GOK: op weg naar het licht. Concert gegeven op 24 november 2018 in de Grote Kerk van Elburg

Thema en datum verraden het al: het GOK richtte zich met dit najaarsconcert al op de advent- en kerstperiode. Ze moeten daarbij gedacht hebben: hoe kun je advent (en een concert) beter beginnen dan met muziek van Bach. En gelijk hebben ze. In Bachs “Nun komm der Heiden Heiland” mogen alle koorpartijen zich afzonderlijk laten horen in het koraalachtig thema en zich daarna als echt koor bewijzen in de fuga. Aan de start van een concert is het lastig om meteen opgewarmd en vol overtuiging te klinken. De sopranen en alten lieten echter meteen horen wat ze in huis hadden. De mannen ook, maar omdat het verschil in getal tussen de mannen en vrouwen zo groot is, klonk het wat zwak. Dat werd in de fuga direct hersteld: elke partij kreeg en nam de ruimte om het thema helder en duidelijk in te zetten, waarna er een mooi en goed afgewogen “des sich wundert” klonk. Daarna mocht het koor met de aanwezigen luisteren naar de solistenbijdrages. De tenor van  Henk Gunneman is bij uitstek geschikt voor Bach; dat werd bij de eerste noot al duidelijk. De bariton Daniël Vecht gaf direct zijn visitekaartje af door in het korte recitatief zowel dynamisch als vertellend direct tot het hart te spreken met “siehe siehe”. Sopraan Anna Emelianova beschikt over een prima techniek en een prachtige stem, hoewel misschien wat “te groot” voor Bach. In de aria “Öffne dich” toonde zij zich heel muzikaal en zong zij prachtige lijnen. Na deze korte pauze voor het koor mochten zij het slotkoraal zingen. Zij reageerden adequaat en waren meteen goed op weg in het amen. Met de mooi afgewerkte slotfuga liet het GOK zien dat zij met de muziek van Bach meer dan prima uit de voeten kunnen.

Voor de muziek van Josef Rheinberger moest uit een heel ander vaatje worden getapt. Tussen zijn muziek en die van Bach ligt een periode van ruim 150 jaar aan muzikale ontwikkeling. De slanke, coloratuurrijke muziek van de barok wordt ingewisseld voor de meer dramatische, voller klinkende muziek van de romantiek. Die overgang vergt een andere instelling en techniek van de zanger. Het GOK moest dan ook even opzoek naar de juiste toon; letterlijk en figuurlijk. In het “Kyrie” uit de mis klonk niet alles even zuiver. Meer dan het Kyrie had het koor gelukkig ook niet nodig om zich te herpakken; het Gloria klonk heel goed. De sopranen lieten duidelijk horen waartoe zij in staat zijn: de vele hoge noten (die sowieso in dit stuk volop aanwezig waren) werden allemaal keurig geraakt. Echt een compliment! En de reacties en inzetten van de tenoren en de bassen waren heel adequaat. Zij gaven hier goed partij. Wat mij betreft had het “duw en trekwerk” van de romantiek hier iets meer gestalte kunnen krijgen: het Gloria werd min of meer in 1 tempo uitgevoerd.

Het groots opgezette Credo werd geweldig uitgevoerd. De afzonderlijke stemmen waren hier goed op elkaar ingespeeld. Opmerkelijk mag ook de verstaanbaarheid worden genoemd; de uitspraak was dusdanig duidelijk (van de gehele mis) dat de tekst zonder boekje goed te volgen was. Een groot compliment. Hier werden de dynamische verschillen van de romantiek wel alle eer aan gedaan. En het vol overtuiging uitgevoerde Amen verlokte diverse toehoorders tot een spontaan applaus.

Ook in het Sanctus waren de dynamiek, de zanglijnen en de uitspraak prima voor elkaar.

De solisten hadden in de hele mis een meer dienende rol dan in Bach en het latere Oratorio de Noël. Maar in het Benedictus mochten zij een kwartet zingen. Hun fraaie samenzang werd in de juiste sfeer beantwoord door het koor in de slot regels. Hoewel de opzet van het Sanctus minder groots is dan het prachtige Credo, was het Benedictus naar mijn idee in samenspel, balans en muzikaliteit een hoogtepunt.

Dat het groepje tenoren zich goed van hun taak kan kwijten, lieten zij horen bij de regels “dona nobis pacem”. Daar zongen zij prachtig zacht maar overtuigend. Overigens wil ik hierbij ook de bassen complimenteren met hun oplettendheid en muzikaliteit. Zij legden met regelmaat een mooi fundament waarop het koor een heerlijke klank kon bouwen. Ook in het Agnus Dei, waarin een mooi muzikaal vraag en antwoordspel werd vormgegeven in de fuga van het Miserere.

Van alle drie de muziekstukken bevatte de mis het meeste koorwerk. Ik kan rustig stellen dat er menige momenten in de mis zaten waarbij het koor het publiek wist te raken of te ontroeren. De fraaie muzikale uitvoering, de mooie koorklank en de uitstekende verstaanbaarheid; alle voorwaarden voor een mooie uitvoering waren aanwezig. En dan stond de kers op de taart nog op het programma. Na de pauze (die mijns inziens overbodig was) werd het kerstoratorium van Saint-Saens uitgevoerd.

Hoewel ik al eerder iets over het orkest had kunnen schrijven, doe ik dat hier. Want zij verdienen een geweldig compliment voor hun bezielende begeleiding. Prachtig, virtuoos spel van alle musici. Betrokken, fijnzinnig en lyrisch. Een niet te onderschatten factor voor het succes van de avond. In de prachtige “prélude dans le style de Bach” lieten zij horen waarom ze in het seizoen 2013-2014 terecht de titel “beste begeleidingsorkest” hebben ontvangen. De solisten mochten in dit werk ook hun kwaliteiten voor het voetlicht brengen in solo’s, een duet een terzet, kwartet en zelfs kwintet, afgewisseld of aangevuld met het koor.

De mezzo Leonie van Rheden liet hier voor de eerste keer van zich horen in een prachtig “Expectans”. Mooie, lange, lyrische lijnen en veel zeggingskracht in haar stem.

Helaas zong de tenor zijn “Domine, ego credidi” een beetje routineus. En dat terwijl de begeleiding van het dameskoor zo top was; zacht, gedragen en heel fraai. Complimenten aan sopranen en alten!

Het duet tussen sopraan (Anna) en bariton (Daniël) was vooral door de fraaie lyriek van de sopraan erg mooi. Helaas klonk de prachtige bariton van Daniël zo nu en dan wat weifelend. Het had er de schijn van dat hij prachtig piano wilde zingen, maar tegenover de heldere sopraan kwam dat minder sterk over.

Het koor mocht zich daarna op volle sterkte afvragen “waarom de volken woeden”. De prachtige dynamiek en de opbouw zorgde voor een hoop drama. Precies zoals dat mag in Saint-Saens! En dan het fraaie “Gloria Patris”, lange, uitgesponnen lijnen met een mooie techniek uitgevoerd. Zo kun je geen genoeg krijgen van Saint-Saens.

Het trio, kwartet en kwintet werden mooi en verzorgd uitgevoerd. In dit laatste deel voegde ook het koor er zich weer bij. Een mooie verhouding van solostemmen en koor. En de inzet van de bassen/tenoren (Egrediatur) was adequaat en overtuigend.

Bij het overbekende koraal had menig luisteraar ongetwijfeld de drang om (stiekem) mee te zingen. En laten we hopen dat ze dat ook doen: dat nieuwe leden zich voegen bij dit koor om de opgebouwde kwaliteit te blijven waarborgen. Dirigent Ilia Belianko verdient het om zijn muzikaliteit waarmee hij het koor keer op keer tot prachtige uitvoeringen weet te brengen, GOK verdient het omdat zij staan voor kwaliteit en vernieuwing (Arvo Pärt staat voor 2019 op het programma) en de Noord West Veluwe verdient het om zo’n fraai koor in de regio te mogen hebben.

Recensie Herdenkingsconcert 4 mei 2018

Herdenkingsconcert door het Gelders Oratorium Koor, 4 mei 2018
Dodenherdenking en een requiem. Een geheide combinatie. Menig koor gebruikt de eerste week van mei om Fauré uit de kast te halen of Mozart van de plank te pakken.
Het Gelders Oratorium Koor zocht een andere componist om het herdenken vorm te geven en vond deze in Bob Chilcott. Wie? Nou die dus. De beste man is geboren in 1955, was als kind lid van het “Choir of King’s College (Zij namen in 1967 het requiem van Fauré op. De solo in het Pie Jesu werd gezongen door… juist!). In de periode 1985 tot 1997 was Chilcott tenor bij “the King’s Singers. Daarna legde hij zich toe op dirigeren en componeren. In 2010 werd zijn requiem voor het eerst uitgevoerd.
Een modern componist dus en een modern werk. Spannend. Dat het GOK affiniteit heeft met hedendaags werk lieten ze eerder horen door “The Sunrise Mass” uit te voeren van Ola Gjeilo. Die uitvoering liet grote indruk achter en ik kan nu alvast verklappen: dat gold ook voor dit Requiem.
Moderne muziek: dat betekent in de regel lastige intervallen, onverwachte wendingen en een ritmiek die het bestuderen waard is. Het GOK laat direct horen en zien dat er onder dirigent Ilia Belianko goed is geoefend. Het koor boft met een zo kundige en muzikaal avontuurlijke dirigent. Hij weet nieuwe materie bij de leden op een ontspannen manier tot klinken te brengen. De dirigent boft met een koor dat hem zo vertrouwd en adequaat op zijn aanwijzingen reageert. Het koor klinkt alsof het enorm vertrouwd is met de klankwereld van Chilcott.
De lastige inzet van het “Introitus en Kyrie” klinkt trefzeker. De vrouwen, die hier het voortouw nemen, fraseren mooi. Dit, in combinatie met de harmonie van Chilcott, geeft de muziek iets hypnotisch. De balans ín het koor is prima. Dynamisch kiest Belianko ervoor om heen en weer pendelen tussen PP en (net geen) MF. De balans tussen koor en de 6 instrumentalisten is niet altijd optimaal. De 4 blazers (hoorn, dwarsfluit, hobo en klarinet) zijn soms net iets te sterk bij de sfeer van het koor. Het is niet storend, soms wel jammer. De paukenist weet zich beter aan te passen bij wat het koor wil. Dat geldt ook voor de organist Ere Lievonen. Hij bespeelt het grote orgel. Zijn prachtige registratie en adequate begeleiding zijn een aanvulling op de sfeer die het koor steeds neer weet te zetten. Overigens: behoudens enkele momenten in de balans is er niets dan lof voor de musici. Het aandeel van deze 6 mag tegenover een koor van zo’n 60 mensen niet groot lijken, zij geven met hun kleur de harmonie een extra lading. Door hun professionele begeleiding kan het koor het beste uit zichzelf halen.
In dit eerste deel doen ook meteen de twee solisten hun intrede: tenor William Knight en sopraan Kaiyi Min. Twee zangers die direct laten horen boven de materie te staan. William Knight, lid van het Nederlands Kamerkoor, beschikt over een prachtige soepele tenor. Hij zingt met ogenschijnlijk groot gemak. Al is zijn stem wat bescheiden, zijn tekstbehandeling is zo precies dat hij alleraandacht gevangen houdt. Zijn interpretatie en die van het koor sluiten naadloos aan, waardoor ze gezamenlijk tot een ongelooflijke zeggingskracht komen.
Kaiyi Min heeft een krachtige, heldere sopraanstem. De balans tussen haar en het koor is mooi. Ze zingt mooie lijnen, heeft een mooie dictie en weet sommige tonen net iets meer leven in te blazen waardoor de tekst een extra diepgang krijgt. Zeker in het derde deel “Pie Jesu” waar ze in duet met het koor weet te ontroeren.
Dat de (helaas) wat kleine mannengroep genoeg zeggingskracht heeft, laat zij horen in de start van het “Offertorio”. Ze klinken homogeen en zijn goed verstaanbaar; een compliment waard. Ook in dit deel laat het koor een mooie frasering horen; prachtig, helder gezongen lijnen in elke partij geven het geheel een mooie helderheid.
Het lastigste deel is ongetwijfeld het ritmisch opzwepende “Sanctus”. Uitspraak en ritmiek moeten hier perfect zijn, anders ontspoort het geheel. Helaas gebeurt dat laatste. De iets te trage inzet van de mannen laat het geheel onbedoeld schuiven. Later trok dat gelukkig wel weer recht.
Na de uitbundige “Hosanna” klanken van het Sanctus brengen koor en tenor ons met het “Agnus Dei” weer terug naar de meditatieve sfeer die doorlopend van het werk uitgaat.
Traditioneel moet dan het “Lux Aeterna” volgen, maar Chilcott voegt hier de Engelse teks: “Thou knowest Lord” in. Deze tekst is afkomstig uit “the Book of Common Prayer” (the Burial of the Dead) en is bij velen bekend door de toonzetting van Henry Purcell. De inhoud van de tekst sluit mooi aan bij het Latijn.
Het koor kan hier laten horen wat het waard was, daar er diverse a-capelladelen in zitten. De afwerking was fraai, een goede tekstbeleving en een goede verstaanbaarheid. Er werd mooi gezongen. Al was dit de enige keer dat het bescheiden aantal mannen in disbalans was met de grotere vrouwengroep.
Met het eeuwige licht van het “Lux Aeterna” sloot deze prachtig en indrukwekkend uitgevoerde mis af. Koor, solisten en musici wisten van begin tot eind te boeien. Het is te prijzen dat het GOK de verbinding zoekt met hedendaagse componisten en het is bewonderenswaardig dat de uitvoering op zulk niveau wordt gebracht.
Eerlijk gezegd had dit wel het totale concert mogen zijn. Alles wat (muzikaal) gezegd moest worden was gezegd. Ondanks dat de mis maar ruim 30 minuten duurt. Waarschijnlijk heeft juist dit korte tijdsbestek het koor ertoe gebracht nog een “deel 2’’ uit te voeren. Een combinatie van liederen van Rutter, ”Ich will dir mein Herze schenken” (inderdaad Bach) en “Verleih uns Frieden” van Mendelssohn.
Maar de overgang van het “Lux Aeterna”, dat zo verstild eindigt, naar het uitbundige “Ich will dir” is te groot. Hoe goed het ook werd uitgevoerd, het past minder na dit requiem. Ook de tekst van het lied “Look at the world” van Rutter sluit niet echt goed aan op de inhoud van de avond. De sfeer van gelukkige verwondering die uit de muziek en de tekst ademt komt daardoor niet geheel tot zijn recht.
De verdere Rutterwerken worden goed uitgevoerd. De bassen laten in “God be in my head” horen dat zij een prachtige klank hebben. Er moeten toch meer diepe mannenstemmen zijn die in dit geheel op willen gaan? Het is onvoorstelbaar dat na deze avond zich niet meer enthousiaste (mannen)leden melden! De wel aanwezige mannen geven goed partij in “Verleih uns Frieden”, al hadden ze hier iets van de brutaliteit van de vrouwen over kunnen nemen. Daardoor had het geheel net iets overtuigender kunnen klinken.
Kortom: Het Requiem was een verrassende kennismaking met Chilcott. Het GOK heeft met de uitvoering hiervan publiek, componist en zichzelf een dienst bewezen. Artistiek gezien groeit het koor nog steeds.
Gerrit van der Heide, mei 2018

1060133

18

Recensie:            Op weg naar Bethlehem
Koor:                   Gelders Oratoriumkoor
Solisten:              Elisabeth Poz (sopraan)
Matthew Smith (tenor)
Joep van Geffen (bas)
Organist:             Ere Lievonen
Leiding:               Ilia Belianko

Zo rond de kersttijd wordt op vrijwel elk denkbare plek muziek passend bij de feestelijke tijd uitgevoerd. De hoeveelheid Engelse (koor)muziek is daarbij overweldigend zodat je je wel eens afvraagt of het stalletje niet in de buurt van Londen moet hebben gestaan en of Efrata’s velden niet ergens in Wales hebben gelegen.

De Engelsen hebben blijkbaar een patent op het voelbaar maken van de romantiek die er om de geboorte van Jezus heen hangt. Ook het GOK ontkomt er niet aan en vulde derhalve de fraaie Grote Kerk van Epe met een volledig Engels programma. Het hoofdwerk is de kerstcantate “Bethlehem” van John Maunder. Voor de pauze staan Stanford, Willcocks en Rutter op het programma.

Het Magnificat van Stanford opent de avond. Dit onbekende werk blijkt een lekkere starter voor het GOK. De koorklank is meteen goed, het geheel klinkt solide.  Dit is vooral hoorbaar in het eerste deel en in het slot (beginnend bij “He remembering His mercy” en het “Amen”). De sopranen hebben als sectie een solo die ze mooi invullen. Als geheel vallen de mooie dynamische verschillen positief op. Het verdient wel aanbeveling om aan de uitspraak te werken; niet alles is verstaanbaar. Een onduidelijke uitspraak gaat ten koste van een goede toonvorming en een doorleefde presentatie, daar is dus winst te boeken.

De organist geeft blijkt van een dienstbare houding. Dit hele deel voor de pauze reageert hij adequaat op wat er in het koor gebeurt. Zijn prima begeleiding en dito registratie zijn comfortabele pijlers onder de verrichtingen van het koor.

In het tweede lied, Angelus ad virginem van Willcocks, is een solo weggelegd voor de mannenstemmen. Ook voor hen een compliment, al moet gezegd dat ze een beetje de neiging hadden tot jagen. Het derde couplet is het antwoord van Maria op de boodschap van de engel. Dit werd gezongen door de sopraan Elisabeth Poz. Wie eerdere concerten van het GOK heeft bijgewoond kent haar heldere, krachtige sopraangeluid. De ligging van dit deel was echter net onder haar prettige ligging. Desalniettemin zong ze prima.

Tot slot stonden voor de pauze 4 liederen van John Rutter geprogrammeerd: Candlelight carol, Star carol, Angel’s carol en Christmas lullaby.

De prachtige, melodieuze muziek van Rutter past goed bij de koorklank van het GOK. De frasering is uitstekend, mooie dynamische verschillen: er wordt steeds echt een verhaal verteld, waardoor de muziek meer gaat leven. In het eerste lied hebben de tenoren een solo die goed wordt ingevuld. Ze mogen iets meer overtuigd zijn van hun eigen kunnen; een iets brutalere houding kan de klank en performance ten goede komen. Het a-capella deel blijft goed op toon.

Ook het tweede lied wordt prachtig uitgevoerd. In het derde couplet van dit lied stelt het koor zich dienstbaar op zodat de solo door de sopranen mooi tot zijn recht komt.

Ook in het derde lied wordt er mooie muziek gemaakt; de duetten tussen de verschillende stemgroepen worden met zorg uitgevoerd en zijn goed op elkaar afgestemd.

In alle liederen echter verdient de uitspraak meer aandacht: woorden worden slordig of onduidelijk uitgesproken. Daardoor komt de klankschoonheid- en kleur soms in het geding. In het vierde lied leidt dat zelfs tot onzuiver zingen in het derde couplet dat (opnieuw) a-capella wordt gezongen. Gelukkig weet het koor zich bij het laatste refrein: “Ave Maria” weer te herpakken. Dit wordt overtuigend neergezet. Het lied eindigt heel verstild; en ik vind dat zelf heel mooi zo voor de pauze.

Na de pauze is de muziek van Maunder aan de beurt.

Aan het woord is een jonge schaapherder, waarmee meteen duidelijk is dat we beginnen op velden van Bethlehem. Elisabeth Poz geeft de herdersjongen een mooie muzikale invulling.

Het koor reageert prima als engelen; helaas rommelen de mannen wat als zij moeten antwoorden: “who was He”.

Het is te horen dat het koor het leuk vindt de diverse rollen die de componist hen in het stuk geeft in te vullen. Ze reageren prima op de aanwijzingen van hun dirigent en klinken vol overtuiging. De verschillende partijen kleuren mooi zodat er een rijke koorklank ontstaat die interessant is om naar de luisteren. Dat er ook aan techniek wordt gewerkt laten de sopranen horen: zij sluiten het laatste koor van het het eerste deel af met mooi gezongen hoge tonen.

Dat het koor over prima zangers beschikt bewijzen de vier koorsolisten die een enkele keer als kwartet hun aandeel hebben in “Bethlehem”. Ze goed voorbereid op hun taak en zingen ze overtuigend. De stemmen kleuren goed bij elkaar, hoewel de middenstemmen wat meer zekerheid mogen laten doorklinken in hun partijen.

In het tweede deel heeft de bas/bariton een groot aandeel. Hoewel het om twee verschillende stemmen gaat, wordt dit gezongen door 1 man: Joep van Geffen. Hij beschikt over een rijke, warme bas/bariton. Hij weet zijn partij vol overtuiging en met een prachtige lyriek neer te zetten. Aan het slot van dit tweede deel moet hij zelfs in duet (vraag en antwoord) met zichzelf. Hij weet dit heel knap te doen. Het koor heeft hier de rol van reiziger: ook zij kwijten zich hier goed van hun taak: de piano inzet, het crescendo en decrescendo beheersen ze prima waardoor de suggestie wordt gewekt dat de reizigers aankomen, bij ons zijn en weer verder trekken. Een prachtig deel!

De tenorsolist, Matthew Smith, klinkt wat vermoeid. Zijn hoogte wordt gedurende de avond steeds iets minder en in het duet met de bas, in het derde deel,  weet hij helaas niet voldoende partij te bieden.

Het “O softly, softly”, is het mindere koordeel, ze zakken een beetje waardoor het geheel onzuiver wordt. Elisabeth Poz zingt een slaaplied als Maria: ze doet dit met een prachtige interpretatie. De reactie van de tenoren en bassen tussen couplet twee en drie is adequaat.

Het koor hersteld zich en de slotdelen worden mooi gezongen: de klank blijft tot het eind toe prima en met de goede intentie.

Door het goede kijkwerk naar de dirigent kan deze zijn koor goed meenemen in een geloofwaardige interpretatie: Ilia Belianko weet duidelijk wat de sterke punten van zijn koor zijn. Hij weet met zijn zangers mooie lyrische lijnen te ontwikkelen en een mooi afwisseling in dynamiek te creëren. Zijn adequate, duidelijke directie en mimiek zorgen ervoor dat zijn koor precies weet wat hij wil. En dat betaalde zich uit in een mooie, muzikale avond.