Secretaris:  Helen Vane
Tra 20: 8084 CX ‘t Harde
tel. 0525-651871
  secretariaat@geldersoratoriumkoor.com

 

 

 

 

.