Vriend” van het Gelders Oratoriumkoor.

Omdat het Gelders Oratoriumkoor optreedt met professionele solisten en orkest, zijn de kosten van een concert vaak hoog. Een “Vriendenkring” is een plezierige steun in de rug. Samen met de sponsors en adverteerders, zorgen zij ervoor dat het tot nu toe is gelukt om 1 of 2 keer per jaar een concert te geven op kwalitatief hoog niveau.

Naast de financiële steun, is het trouwe concertbezoek van de “Vrienden
voor het koor onmisbaar.
Lidmaatschap van “Een Vriend” is jaarlijks 30,00, tot wederopzegging.

De voordelen zijn:
– Bij aanmelding een gratis kaartje voor een volgend concert.
– Desgewenst een gereserveerde plaats.
– Periodiek ontvangt u informatie over de komende concerten.

Neemt u voor nadere informatie contact op met de secretaris:
Helen Vane.

Vriend worden kan op de volgende manier:  

Graag wil ik het Gelders Oratoriumkoor steunen:


IBAN.nr :

Datum:

E-mail:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats: